Majalah Al Jauhar

CAPAIAN

 
 
   
   

.

 
 
 

.

 
 
 

.

 
 
 

.

 
 
 

.

 
 
 

 

@tiq Wrote

 

DASAR PANDANG KEPADA AL-QURAN & AS-SUNNAH

Kerap kali kita mendengar mengenai kalam-kalam yang dilemparkan oleh penuntut ketamadunan bahawa kita perlu dan dituntut untuk mengikuti jejak langkah golongan yang maju bagi mencapai ketamadunan dengan yang gemilang. Kita dapati kata-kata ini meresapi di dalam pemikiran umat Islam. Lebih-lebih lagi apabila sering diwawarkan bahawa kemajuan barat adalah hasil daripada usaha mereka melepasi kepercayaan tahyul dan pengibadatan yang tiada ganjaran yang membawa kepada paradigma yang lebih cemerlang. Lantaran itu, beberapa orang Islam yang mengiakan pandangan ini telah berusaha dengan sedaya upaya untuk membentuk dasar “pandang ke barat”.

[ Seterusnya]

 

Wan Muhammad Wan Sulong
 
MUZIK ANTARA PRO DAN KONTRA 

Di antara perkara yang masih menjadi khilaf di kalangan ulama’ ialah hukum muzik. Para ulamak’ sejak zaman silam telah cuba mengupas masalah ini berdasarkan kepada kefahaman nas-nas yang ada diseragamkan dengan uslub istinbat hokum sebagimana yang tertera di dalam kanun perundangan Islam. Muzik terus menjadi salah saau isu yang sukar untuk diputuskan hukumnya. Para ulama’ dan fuqaha’ telah berijtihad dalam menentukan hukumnya dan mereka terbahagia kepada dua golongan; golongan yang mengharuskan dan golongan yang mengharamkan. Masing-masing mempunyai hujah-hujah yang tersendiri dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan perkara ini.

[Seterusnya ]